12 december Verbindende Communicatie – lezing Academie voor Geesteswetenschappen

Lezingen Academie voor Geesteswetenschappen

De Academie voor Geesteswetenschappen biedt het komende seizoen een boeiende reeks lezingen en cursussen. hier een overzicht van de lezingen Academie voor Geesteswetenschappen.

  • Verbindende communicatie – 12 december
  • Aardse mystiek – 30 januari 2019
  • Enneagram – 20 februari ’19
  • Werken met opstellingen – 24 april ’19
  • Esoterisch bijbellezen – – 26 maart ’19 (info volgt)
  • Parels van de westerse esoterie – v.a. 7 mei ’19
  • Wereldreligies en hun omgang met de dood – va 4 j8uni ’19

 

 

Lezing Verbindende communicatie. – Anja Nekeman

Vanaf woensdag 12 december 2018

 

Geweldloos communiceren is de weg naar verbinding. Kiezen voor het aanleren van Geweldloze Communicatie, of anders gezegd Verbindende Communicatie (VC), is een keuze met drastische invloed op en direct merkbare resultaten in de kwaliteit van je leven, relaties, werk of praktijk.

Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg (www.cnvc.org) en is een eenvoudig maar krachtig communicatieproces die de behoeften van beide

Lezingen Academie voor Geesteswetenschappen

Anja Nekeman

partijen volledig tot hun recht laat komen. In het bijzonder draagt VC bij aan onderlinge verbinding en samenwerking. VC verandert aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. De leer leidt tot meer vrede en harmonie tussen mensen, tot succesvolle teams en tot verbetering van productiviteit in organisaties.

  • Hoe je meer vanuit begrip, liefde en mededogen op een verbindende manier met elkaar om kan gaan om zo te kunnen bijdragen aan meer vrede en minder conflict in je eigen omgeving en in de wereld.
  • Wat er in jezelf en je gesprekspartner(s) leeft en hoe je elkaars leven kan verrijken door anders te leren luisteren én jezelf te uiten.
  • Om in verbinding te blijven, ook als het spannend wordt en er een conflict dreigt.

 

Anja Nekeman werkte als stewardess en volgde een 4-jarige HBO-opleiding in Natuurgeneeskunde en uiteenlopende coachopleidingen NLP en NEI. Ze is internationaal gecertificeerd trainer Verbindend Communiceren en geeft VC-trainingen voor uiteenlopende beroepsgroepen en instellingen, o.a. de politie, de zorg en het onderwijs.

 

De lezing Verbindende communicatie is een van de lezingen Academie voor Geesteswetenschappen:

Datum: woensdag 12 december 2018. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 15

Aansluitend begint een week later de cursus Verbindende communicatie.

Meer info en reserveren:

https://academiegeesteswetenschappen.nl/lezing-cursus-verbindende-communicatie/

 

 

 

 

Lezing Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

30 januari 2019, Utrecht   

 

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift. Zij komt voort uit verwondering over het menselijk en kosmisch bestaan en uit het besef van de grenzen van de rationaliteit. Zij wordt gevoed door levenservaringen en door contemplatie van de dimensies van het aardse bestaan, zoals ruimte, tijd, kleur en klank, liefde, eenheid, geboorte en dood.

Lezingen Academie voor Geesteswetenschappen

Arnold Ziegelaar

In deze lezing wordt aardse mystiek geïntroduceerd aan de hand van  filosofische overwegingen en van kunstwerken, zoals gedichten en schilderijen. Filosofie en kunst zijn verwant en toch verschillend: een kunstwerk is een ervaring en toont iets van het (menselijk) bestaan, terwijl filosofie die ervaring probeert te verhelderen. We onderzoeken thema’s als: schoonheid, het verhevene en het sublieme, innigheid, het bestaansmysterie, lege en volle leegte.

 

Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en schrijver. Hij studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en geeft les aan o.a. de HOVO, ISVW. Hij verricht promotie-onderzoek bij de Universiteit Leiden.

 

De lezing Wat is aardse mystiek is een van de lezingen Academie voor Geesteswetenschappen:

Datum: woensdag 30 januari 2019.  Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 15

Aansluitend begint een week later de gelijknamige cursus.

Meer info en reserveren: 

https://academiegeesteswetenschappen.nl/lezing-cursus-aardse-mystiek/

 

 

 

Lezing Introductie in het Enneagram  – Jeannette van Stijn

Op woensdag 20 februari

 

Er wordt wel beweerd dat het Enneagram als spiritueel systeem zeer oud is en dat het stamt uit de mystieke getallenleer van Pythagoras. Van een symbool en traditie waarvan de oorsprong in nevelen gehuld is, wordt vaak van alles beweerd. Wat waar of niet waar is en wat de zin of onzin er omheen is, is lastig vast te stellen. In deze introductiecursus zullen we iets van die nevelen proberen op te helderen.

Het Enneagram staat heden ten dage vooral bekend als model dat negen persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Als een hulpmiddel om jezelf te leren kennen en begrijpen, een pad naar bewustwording. Minder bekend is de rijkdom van de methode in de Verhalende Traditie voor heling en transformatie die het Enneagram ook biedt. Jeanette van Stijn is door Helen Palmer opgeleid in deze methode voor psycho-spirituele integratie, waarin het psychologische en het spirituele samenvallen.

Lezingen Academie voor Geesteswetenschappen

Jeanette van Stijn

In de lezing maak je kennis met de beginselen van deze rijke oude traditie en krijg je inzicht in de diepgaande psychologie van de negen enneagram persoonlijkheidstypen. Elk type ervaart onbewust diep van binnen iets anders als essentieel, kent zijn eigen specifieke basisangst, heeft verschillende preoccupaties en passies. Ieder type kent andere dominante verdedigingsmechanismen maar ook specifieke kwaliteiten en talenten.

 

Jeanette van Stijn studeert en praktiseert het enneagram fulltime. Sinds haar opleiding bij Helen Palmer in Californië in 1997 begeleidt zij individuen en teams. Zij is auteur van de “Enneagram voor Dummies” en “Typisch Coachen, Typisch Counselen” (het handboek voor coaches, counselors en therapeuten voor begeleiding van cliënten met het enneagram).

 

De lezing Introductie in het Enneagram  is een van de lezingen Academie voor Geesteswetenschappen:

Datum: woensdag 20 februari. Kosten: 15,-

Aansluitend begint een week later de gelijknamige cursus.

Meer informatie en reserveren: 

https://academiegeesteswetenschappen.nl/lezing-cursus-introductie-enneagram/

 

 

 

Lezing Systeemwerk – werken met opstellingen  – Elmer Hendrix

Op woensdag 24 april

 

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie. Stel hier je vraag en wees bereid om verbaasd te zijn.

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders,

Lezingen Academie voor Geesteswetenschappen

Elmer Hendrix

grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.

Tijdens de lezing maak je kennis met familie- en andere opstellingen.

 

Elmer Hendrix  werkte voor het Bert Hellinger Instituut als begeleider van workshops in familieopstellingen, als co-trainer en later ook als zelfstandig trainer en organisatieopsteller voor verschillende bedrijven en instellingen in Nederland en het buitenland. Vanaf 2009 geeft hij opleidingen in systemisch werk voor zijn eigen bedrijf, het Instituut Voor Systemische Werk.

 

De lezing Werken met opstellingen is een van de lezingen Academie voor Geesteswetenschappen:

Datum: woensdag 24 april. Kosten 15,-

Aansluitend begint een week later de gelijknamige cursus.

Meer info en reserveren:  

https://academiegeesteswetenschappen.nl/lezing-cursus-systeemwerk/

 

 

 

Lezing Esoterisch bijbellezen – Philippe van Heusden

Op 26 maart

 

Er zijn talloze manieren om de Bijbel te lezen en te interpreteren. En elke manier heeft zijn waarde en beperkingen. In de schaduw van de gevestigde leeswijzen door de eeuwen heen (en soms tegen de verdrukking in) heeft zich ook een leesbenadering ontwikkeld die achter de woorden speurt naar

Lezingen Academie voor Geesteswetenschappen

Philippe van Heusden

verborgen betekenissen, louter bestemd voor ingewijden.

Deze leeswijze staat centraal in deze cursus aan de hand van teksten en toelichtingen uit het mystieke jodendom en esoterische christendom. Ontdekken we een nieuwe, onbekende toegang tot het Oude Boek dat we te lang dicht hebben gelaten?

 

Philippe van Heusden is theoloog/judaïcus, uitgever en tekstschrijver, (mede)auteur van o.a. Christelijke Encyclopedie en NBV Studiebijbel. Hij doceert Bijbel, Jodendom en Christendom aan onder meer de Academie voor Geesteswetenschappen.

 

De cursus Esoterisch bijbellezen is een van de lezingen Academie voor Geesteswetenschappen:

Datum: dinsdag 26 maart. Kosten: 15,-

Aansluitend begint een week later de gelijknamige cursus.

Meer info en reserveren:  

https://academiegeesteswetenschappen.nl/lezing-cursus-esoterisch-bijbellezen/

 

 

 

 

 

Vier avonden Parels van de westerse esoterie – div docenten

Vanaf 7 mei

 

Avond 1 –  Helende inzichten – Hein van Dongen

Avond 2  De liefde en de Katharen – Bram Moerland

Avond 3  – Het Rode boek van Carl Gustav Jung – Tjeu van den Berk

Avond 4 – Hermes is springlevend! –  Jacob Slavenburg

 

De cursus Parels van de westerse esoterie  is uit de serie van lezingen van de Academie voor Geesteswetenschappen.

Data: dinsdagen 7, 14, 21 en 28 mei 2019. Afsluitende excursie op woensdag 5 juni 2019.

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Meer info en reserveren: 

https://academiegeesteswetenschappen.nl/cursus-westerse-esoterie/

 

 

 

 

Cursus Wereldreligies en hun omgang met dood en sterven

Vijf colleges vanaf dinsdag 4 juni 2019

 

Jodendom: Sasja Martel

Christendom: Philippe van Heusden

Islam: Saida Aoulad Baktit

Hindoeïsme & Boeddhisme: Paul van der Velde

Afsluitende reflectieles: Philippe van Heusden

Data: dinsdagen 4, 11, 18 en 25 juni; met afsluitend reflecterend college op 2 juli 2019

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Meer info en reserveren: 

https://academiegeesteswetenschappen.nl/cursus-wereldreligies-dood-sterven/

Print deze pagina

Over de auteur

Bovenstaand artikel is geplaatst door de redactie van Koorddanser. Wil je de auteur van dit artikel een bericht sturen, mail dan naar redactie@kd.nl.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.