Astrologische klankreis door het medicijnwiel

astrologische klankreis door medicijnwiel

Met klanken kun je het sjamanistische medicijnwiel een geluid geven en jezelf uitdrukken. Deze klanten corresponderen met de planeten en zo ontstaat een astrologische klankreis door het medicijnwiel. Loop eens mee op deze klankreis.

 

Door Eric van Grootel, Bearclaw

 

Klanken zijn levende wezens. Als je het geluid van een -A vormt, gaat je mond open en wordt alles ruim, je keelholte, je gehemelteboog en je oogkassen, terwijl je armen zich in een verwelkomend openen. De -E klank is heel anders. Je mond wordt breed, evenals je tong en gehemelteboog, terwijl je armen zich voor je borst sluiten, alsof je je persoonlijke ruimte afgrenst.

Tijdens mijn werk sta ik als zanger op het podium of zit ik te schijven. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het begeleiden van individuele leerlingen, koren, theatergezelschappen en andere groepen op het gebied van stem, presentatie en bewustzijn. Mijn vraag is dan tweeledig: wát heb jij te zeggen, en hóe doe je dat, waarbij ik nuchtere techniek aan een holistisch mensbeeld koppel. Ik ga geregeld samen met anderen door het medicijnwiel, als een ritueel, als een studie van klankgebaren en als een metafoor voor de eigen levensloop. Met een glimlach herinner ik me uitgelaten gezichten terwijl we de stappen zetten, de bijbehorende klanken maken en de fantasie zijn gang laten gaan.

 

Van Oost naar Noord via Zuid en West

Wanneer de zon in het Oosten opgaat opent zich de wereld voor de nieuwe dag, zoals je je mond opent in de -A.

Daarna begeef je je naar het Zuiden, in de zomer van het volle leven, waar je je plaats inneemt met de -E.

Als vervolgens de avond valt bevind je je in het Westen, waar de zon ondergaat en je met de -I klank op het leven bezint om heling te ontvangen voor de beschadigingen die je hebt opgelopen.

Tenslotte beland je in het Noorden, waar de nacht en de ouderdom heersen en de -O klinkt, waar je uiteindelijk het aardse leven aflegt.

En in het centrum van deze rondgang langs het medicijnwiel? Wat heeft dat in petto?

 

Pueblo indianen

Joseph Rael beschrijft deze klankgebaren vanuit een unieke invalshoek. Als Beautiful Painted Arrow vertegenwoordigt hij een eeuwenoude traditie van Pueblo-indianen uit New Mexico. Voor hen is het medicijnwiel van oudsher een belangrijk onderdeel van hun leven, vergelijkbaar met de rol die de mandala, de windrichtingen en de cyclus van jaarfeesten in andere culturen spelen.

Volgens Rael is de -A verbonden met het principe van ‘purification’, reiniging. Vergelijk het met de uitademing, waarin je verontreinigde lucht loslaat, vooral tijdens het zingen en chanten, of met de zweethut en de sauna, waarin je dit met je lichaamsvocht doet.

De -E daarentegen staat voor ‘placement’. Hij plaatst je op jouw eigen plek, hier en nu op aarde. Daarmee kom je in een landschap van tekens te staan, zodat jij de betekenis van woorden en concepten ver-staat.

Hier staan twee klinkers naast elkaar, niet als tegenstanders, maar als tegenpolen die elkaar aanvullen. Is het toeval dat ze in het Nederlands verschijnen binnen de tegenstelling tussen ja en nee, bevestiging en ontkenning? Laat ik deze vraag benaderen vanuit een antroposofische traditie waar klanken gekoppeld worden aan planeten en de ontwikkelingsfasen van het kind.

 

Venus- en Marsklank 

De -A is de eerste klank die het kind na de geboorte voortbrengt: in totale ontvankelijkheid opent het zich voor het leven dat zich aandient.

Dit Venus gebaar wordt afgewisseld door de Marsiale -E in het ervaren van de pijntjes, kwalen en afwijzingen waarin het aardse bestaan zich van zijn minder toegankelijke kant laat zien.

De beweging tussen beide klanken in het ‘ja’ en ‘nee’ is een pendelslag die ouders vaak ademloos meebeleven terwijl hun kroost de basisdynamiek van het leven leert kennen… totdat het zich met een Mercuriaal gebaar opricht en strekt, om zelfstandig te gaan lopen en voor het eerst “ik” te zeggen.

 

“Ik”, bevat de -I klank

Volgens Rael staat de klinker -I voor ‘awareness’, voor het gewaar-zijn van de dynamiek tussen -A en -E, tussen purification en placement. Hier gebruikt hij de metafoor van de ladder, om aan te geven dat je in principe een geestelijk wezen bent dat creatief is omdat het zich ontwikkelt, steeds een trap hoger. ‘Placement’ bevestigt de plek waar je ladder op aarde staat, terwijl ‘awareness’ de horizontale trede markeert die jou op dit moment ondersteunt. Deze zal je los moeten laten als je een nieuwe stap wilt zetten. Daarvoor is het nodig dat je je gehechtheid doorbreekt: je woede, verdriet en angst, maar ook je trots en behoefte aan controle, want daarmee klamp je je aan de overtuigingen vast die jou op je momentane plek houden.

 

Awareness in de -O

Awareness is een voorwaarde om grip te krijgen op de binnenwereld waarin je gevoelens en gedachten leven, de ruimte die je in de -O kunt herkennen. De ronde vorm herinnert je aan de cyclus van het leven, maar ook aan Jupiter en de volkomenheid van het Goddelijke, en wat mij betreft tevens aan de afwezigheid van gehechtheid en aan de woorden van Jezus: “Laat de kinderen tot mij komen”. Het is niet voor niets dat Rael dit klankgebaar aanduidt met het woord ‘innocence’, onschuld.

 

In het centrum van het medicijnwiel

De opeenvolging van klinkers -A, -E, -I en -O komt overeen met de geometrische grondvorm van het medicijnwiel. Hierin ervaren natuurvolkeren sinds mensenheugenis de vier dimensies van tijd en ruimte, als het decor waarbinnen het mensenleven zich afspeelt: de windrichtingen, de seizoenen en de vier levensfases. Deze principes spiegelen zich binnen het menselijke energiesysteem in de onderste chakra’s, en in de elementen vuur, water, aarde en lucht. Ze corresponderen met de onderdelen van het mensbeeld dat ik in het werk van Joseph Rael en Carl Gustav Jung herken: het spirituele, het emotionele, het fysieke en het mentale.

Wanneer je deze cirkelgang voltooid hebt begin je vanzelf aan een nieuwe cyclus, tenzij je geest naar het centrum van het medicijnwiel wordt gedragen om daar het licht van de initiatie te vinden. Dan klinkt de -OE, die verbonden is aan Saturnus en door Rael wordt uitgedrukt in het woord ‘carrying’. Want in het centrum bevindt zich het oog van de storm, het mysterie, de donderende stilte en, wie weet, het visioen dat jij zoekt.

 

Maan en zon

Natuurlijk leidt de beschrijving van bovenstaande stappen tot een versimpeling van de ervaringen die je met andere deelnemers kan opdoen, maar als het je lukt om je aan het proces over te geven, verandert het medicijnwiel in een spiegel. Daarin is de eigen persoonlijke ontwikkeling en die van anderen waar te nemen.

Er is een zesde klinker, een maanklank, waarin deze spiegelende kwaliteit wordt uitgedrukt. Daarmee loopt dan het zeven-geleed mensbeeld parallel met de zeven klankkwaliteiten die zich in de zeven planeten spiegelen. Waarbij het zevende principe met de zon samenhangt: de klank richt van het medicijnwiel dat zich uit naar buiten, om de wereld te verlichten en verwarmen. Met als persoonlijke vraag: hoe werkt dat bij jou? En hoe kan deze stralende kwaliteit in ons worden ontwikkeld?

 

Stemwerker Eric van Grootel begeleidt mensen die willen werken aan hun uitstraling en

klankreis door medicijnwiels eric van grootel

Eric van Grootel

presentatie, stem- en ademproblemen, stress en spanning vanuit een holistisch mensbeeld. Eric voltooide de conservatoriumopleiding zang, een universiteitsstudie filosofie en deed een internationale theaterstudie. Hij voert ook theatrale liederen uit, geeft helingsconcerten en klankimprovisaties en reciteert teksten. Zijn sjamanennaam luidt Bearclaw. Zijn motto: “Jij bent groter dan je bent.”
Meer:  www.
ericvangrootel.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print deze pagina

Over de auteur

Bovenstaand artikel is geplaatst door de redactie van Koorddanser. Wil je de auteur van dit artikel een bericht sturen, mail dan naar redactie@kd.nl.

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Powered by Ambrix