Laten we tantra verbieden. Lessen van #MeToo

tantra en massage

Na twee jaar MeToo en vele opgestane vrouwen en gesneuvelde grotemannenego’s heb ik nog steeds geen duidelijk geluid uit de tantrawereld gehoord die de gebeurtenissen duidt.

 

Wel kwam er voorafgaand aan de #MeToo-hype het erg noodzakelijke Meldpunt Tantramisbruik. Daar meldden zich na de start in 2017 in twee maanden alleen al honderd vrouwen dat ze misbruikt waren door een tantramasseur. Er is een kans van 50 procent dat “je een masseur treft die over grenzen heen gaat”, aldus het Meldpunt. Oef.

 

Misbruik

Ik heb verschillende tantristen gevraagd om op dit verschijnsel eens dieper in te gaan en hun stem te laten horen. Maar veel zinnigs kwam er niet; weinigen durven – wellicht uit angst voor het imago van hun business –  zich uit te spreken over de link tussen tantra en misbruik. Of omdat ze geen slapende vrouwen wakker te maken die bij hen negatieve ervaringen hadden opgedaan en nu alsnog aangifte gaan doen. Ik weet het niet. Merkwaardig vond ik het wel.

Want er volgens mij wel degelijk een directe link tussen tantra en misbruik. En niet zo’n klein linkje. Omdat de branche niet met een fundamentele analyse van dit misbruikfenomeen durft of kan komen, waag ik hier een poging.

Ik heb de afgelopen jaren vele tantristen een podium geboden om hun ideeën via Koorddanser wereldkundig te maken. Maar toen ik enkelen vroeg om een verklaring van de feiten van het Meldpunt bleef het opvallend stil.

 

Illegaliteit

Even kijken naar een paar feiten.

Als de door het Meldpunt genoemde cijfers worden toegepast op de tantrabranche in ons land, zijn er hier ontoelaatbaar veel tantramasseurs betrokken bij misbruik. Met een kans dus van 50% dat je een masseur treft die over grenzen gaat, is impliciet de helft van alle masseurs verdacht gemaakt door het Meldpunt.

Er is een tantravereniging opgericht in 2018 (http://nvvtp.nl/) maar er zijn alleen nog maar aspirant-leden die het vak willen professionaliseren. Met een doelstelling (http://nvvtp.nl/missie/) waarbij de ledenbelangen hoger in de doelenlijst staan dan het opstellen en naleven van ethische en veilige gedragregels, inclusief en klachtenregeling. Geen woord over de sanctionering van overtredende collega’s in de tantra. Geen wonder dat er sinds 2018 weinig is gebeurd: hier zit namelijk niemand op te wachten.

De hele tantramassagebranche zit feitelijk in de illegaliteit want zelden of nooit heeft iemand een (kostbare) gemeentelijke vergunning als sekswerker, want dat moet nu eenmaal in ons land als je beroepsmatig iets met seks doet. Deze illegaliteit is een perfecte garantie voor een tekort schietend toezicht en het ‘onder de radar’ opereren van mannen met verkeerde bedoelingen.

Sinds de jaren zestig is er een beweging naar de-taboeïsering: steeds meer vrijheid graag. Alles moet toch kunnen? Wat zeur je nu over kan niet en mag niet? Op het spirituele erf is dat zelfs tot een non-duale doctrine verworden: alles is zoals het is, noch goed noch slecht, we zijn allemaal al één en je ziel kiest er toch voor? En dat geldt ook voor tantra.

Andere seksfeiten die mij de laatste tijd hebben getroffen is de discussie over het gedrag van mannen die van buiten de Europese Unie komen naar vrouwen. In Duitsland werd de discussie na de massale aanrandingszaak in Keulen waarbij sprake was van honderden zo niet duizenden ‘buitenlandse’ aanranders in feestgedrang, hard gevoerd. Nu was er achteraf nog sprake van excuses, maar er was een beeld uit de fles die ons tot nadenken stemt. En die natuurlijk door de rechtse politiek gretig werd gebruikt om hun anti-migratiedoelen te onderstrepen.

 

Complexe samenleving

Waarom ik dit erbij haal? Om iets te illustreren, niet om een politiek standpunt te ondersteunen. Onze westerse cultuur en vooral die in de stedelijke agglomeraties is een stuk complexer dan op het platteland en – verder weg – in ontwikkelingslanden. Aan scholing, moraal, gedrag en opvoeding worden daar minder complexe eisen gesteld. Wat ertoe leidt dat wanneer mensen uit die regio’s naar  het westen en in de steden daar komen, moeite kunnen hebben met onze moraal, omgangsvormen en de wijze waarop we ons innerlijk zoogdier controleren en sturen.

Deze groep is minder gewend aan onze westerse complexiteit. De groep laat zien wat we in het ontwikkelde westen vergeten lijken te zijn: dat de mens ook een door driften gedreven zoogdier is. De twee onderste chakra’s staan door een dun laagje glazuur van de beschaving redelijk onder controle van de weldenkende moderne mens. Onder ideale omstandigheden.

Hoe krachtig dit deel van ons menszijn is, kan niet genoeg worden benadrukt. Het gaat om oerkrachten die op overleven (eerste chakra) en voortplanting (het tweede) zijn gericht. De energie is hier vaak grotendeels onbewust. Toch sturen deze het grootste deel van ons gedrag en handelen. Wanneer het dunne laagje glazuur erover smelt, breekt of anderszins verdwijnt, komt een hongerig en lelijk beest tevoorschijn. Mannen worden dan nogal eens verkrachters. Hun gedrag in oorlogen en dronken buien is voldoende bekend en dat biedt bepaald geen hoopvolle ondersteuning voor een optimistisch mensbeeld van wat zich onder het glazuur bevindt.

 

Kassa en linguam

Wat dat met tantra te maken heeft? Nou, daar valt ook dat verdwijnende dunne laagje glazuur van de (controlerende) beschaving weg zodra de ander uit de kleren gaat, de lust van het tweede chakra in alle ongecontroleerde illegaliteit een bondje sluit met het eerste chakra: als de kassa en de linguam gaan regeren. Het object in de tantra is vrijwillig vogelvrij en eveneens hongerig, hetzij naar endorfine, hetzij naar een van de andere hormonale blends die de masseur in de aanbieding heeft. Geen vadertje staat als wettige bewaker van het culturele glazuur is daar in de buurt om bij overschrijding van integriteitsgrenzen, in te grijpen.

De tantrabranche werkt met vuur, nee kernenergie, ook wel aangeduid als seksuele energie. Een perfecte kracht die het voortbestaan van de mensheid garandeert en man-vrouwrelaties van die geweldige intensiteit kan voorzien. Maar tevens een hoop verdriet, trauma’s en bittere levenslessen oplevert. Als het glazuur verdwijnt.

 

Onvermijdelijkheid van excessen

Dit is het Grote Punt dat de tantrawereld niet wil, kan of durft te benoemen. Ik durf te hier te spreken van inherente uitwassen van tantramassages: tantramassage leidt eigenlijk onvermijdelijk en dankzij die oerkrachten tot misbruik. De lust is echt sterker dan het dunne laagje glazuur van de beschaving, wellevendheid en het culturele respect waarop we in het tolerante westen prat gaan.

Het Meldpunt heeft een aantal dringende adviezen gegeven voor hoe het wel goed zou moeten gaan: van vergunning, een gesprekje over grenzen, een lange lijst don’ts tot onder meer het dragen van handschoenen: geen masseur die eraan voldoet. Het werkt gewoon niet.

Dus waarom er langer nog omheen praten? Niks vrijheid, ‘ieder heeft recht op zijn eigen levenslessen’, er is wel zelfregulering (geadviseerde voorschriften van het Meldpunt) en andere onzin. Het is genoeg geweest.

Omwille van de vele vrouwen die nog misbruikt gaan worden: laten we de tantramassages gewoon verbieden.

PS En die leuke, gezellige, lekkere, verbindende en o zo spirituele groepjes dan? Daar gelden dezelfde excessen. Weg ermee. Stoppen.

Ewald Wagenaar is hoofdredacteur van Koorddanser.

 

Mee eens? Niet mee eens?

Stuur een e-mail naar redactie@kd.nl en zonder censuur zetten we je mening hieronder.

 

 

Nog een link naar de gerechtelijke uitspraak over de veroordeelde tantramasseur.

En nog een.

 

 

Print deze pagina

Over de auteur

Bovenstaand artikel is geplaatst door de redactie van Koorddanser. Wil je de auteur van dit artikel een bericht sturen, mail dan naar redactie@kd.nl.

22 Reacties

 1. Rob Hogendoorn says:

  Hierbij enkele actuele links:
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:1709&showbutton=true&keyword=tantramasseur
  https://www.rijnmond.nl/media/95396/Onderzoeker-na-veroordeling-tantramasseur-Zullen-er-meer-volgen
  https://nos.nl/artikel/2318757-ook-rotterdamse-tantramasseur-krijgt-2-5-jaar-cel.html
  https://nos.nl/artikel/2281689-celstraf-voor-tantramasseur-rhenen-vanwege-seks-met-clienten.html
  Tantramasseurs Nico D. in Rhenen en Edwin M. in Rotterdam kregen beiden 30 maanden cel opgelegd, waarvan een deel voorwaardelijk.
  Ook kregen ze een beroepsverbod van vier resp. vijf jaar.
  Lees het vonnis in de zaak Nico D. grondig door, en je zult begrijpen dat een beroep op ‘tantra’ geen verdediging vormt tegen een vervolging wegens seksueel misbruik.

  Je zou het vonnis tegen Edwin M. er nog aan toe kunnen voegen:
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:381&showbutton=true&keyword=2020%3a381

  Zoals de rechtbank in Rotterdam overwoog:
  ‘Uit de verklaringen van de andere aangeefsters volgt onmiskenbaar dat ten tijde van de bewezen verklaarde handelingen de hulpverlenersrelatie tussen de verdachte en de aangeefsters een rol speelde en dat geen sprake was van volledige vrijwilligheid aan de zijde van aangeefsters ten aanzien van het ondergaan van bepaalde handelingen van de verdachte. Er was geen sprake van een relatie waarbij enige vorm van afhankelijkheid niet van invloed is geweest. De aangeefsters geven verder allen aan dat zij op enig moment vraagtekens plaatsten bij dat deel van de door de verdachte geïnitieerde handelingen die ook voor ieder van de aangeefsters een duidelijke seksuele connotatie hadden. Zij verklaren dat zij hierin meegingen omdat zij vertrouwden op de deskundigheid van de verdachte, zelfs op het moment dat daarmee de door de verdachte bij het aangaan van de behandeling uitdrukkelijk gestelde grenzen werd overschreden. Daarmee is het ontuchtig karakter van de gedragingen van de verdachte gegeven.’

  Zou er wel sprake zijn van ‘volledige vrijwilligheid’, dan is voor sekswerk meestal een (prostitutie)vergunning vereist.

  Zoals minister van justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus (VVD) in zijn antwoord op Kamervragen (13 december 2017) schreef:
  ‘In antwoord op deze vraag merk ik op dat de meeste gemeenten al een vergunningvereisten hebben op het gebied van seksinrichtingen en prostitutie. Het aanbieden van tantra-massages kan daaronder ook worden begrepen. Ik wijs erop dat het verrichten van therapeutische handelingen met de intieme delen slechts is voorbehouden aan (para)medische professionals. Dit zijn bijvoorbeeld artsen, verloskundigen of bekkenfysiotherapeuten die zich moeten houden aan de protocollen van hun beroepsgroep. Voor het overige geldt in de meeste gemeenten dat het tegen betaling aanbieden van sekswerk een (prostitutie)vergunning vereist. Gemeenten kunnen handhavend optreden indien een aanbieder van dergelijke diensten de gemeentelijke voorschriften overtreedt. Ten overvloede merk ik nog op dat het kabinet heeft voorgenomen in het nieuwe regeerakkoord om sekswerk zonder vergunning strafbaar te stellen.’
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/13/antwoorden-kamervragen-over-aangiftes-na-misbruik-door-tantramasseurs

  Groet,
  Rob Hogendoorn

Laat een bericht achter

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.

Powered by Ambrix