De filosofie van het lijden

Schrijver Geert Kimpen stuitte tijdens zijn research op de 17e eeuwse gravin Anne Finch. Een intelligente vrouw in de verkeerde tijd geboren. Over hoe je door omstandigheden niet

Het is goed om te dromen

Schep jij je eigen werkelijkheid of is er helemaal geen ik die ook maar iets bepaalt of schept? Word een dromer… Er zijn twee spirituele wereldvisies die haaks op

Zelfcompassie: beter dan zelfwaardering

Kristin Neff, moeder van ‘the horse boy’ schreef er een boek over. De moeder van de jonge autistische hoofdpersoon uit ‘The Horse Boy’ schreef als psychologe een boek over

Powered by Ambrix