Engel - aartsengel

Wat fijn! Een engel aan de lijn! – Berichten van gene zijde

door Hans Andeweg   Hoger zelf, inner teacher, gidsen, deva’s, engel en buitenaardse lichtwezens; er staan ons veel spirituele informatiebronnen ter beschikking. Daarvoor open staan is een uitnodiging aan de

Scepticus op bezoek bij het medium

Zohra Noah boodschapt vanuit de ‘spirituele dimensies’ Mediums zitten in mijn irritatiegebied. Waarom? Omdat ze nooit wérkelijk iets nieuws vertellen. Maar onlangs kwam Zohra Noah bij mij op het

Powered by Ambrix