gelijkmoedigheid

Gelijkmoedigheid: de eigenschap van wijzen

De wijsgeer Patañjali, auteur van de Yoga Sûtras, zegt (sûtra 1,33): De geest wordt gezuiverd door vriendelijkheid (maitrî), mededogen (karunâ), blijdschap (muditâ) en gelijkmoedigheid (upekshâ) aan te kweken.   De

Zeven steunpilaren op je pad

Het aantal spirituele paden is eindeloos. Er is echter één overeenkomst in alle spirituele zoekers: de meesten stoppen na korte of langere tijd met lopen op hun pad.

Powered by Ambrix