De gewijde bruiloft

Unio Mystica, de mystieke eenwording, met seks en bewustzijn De sacrale bruiloft, meestal aangeduid met de klassieke term hieros gamos, is een verschijnsel dat duizenden jaren oud is. Ze

En wat als Jezus nu eens van mannen hield…

Natuurlijk zou het vreemd geweest zijn wanneer Jezus niet getrouwd was. Een joodse rabbi die noch gehuwd was, noch kinderen had, zou sowieso niet serieus worden genomen. Hij

Powered by Ambrix