Ontwaken uit de kramp van streven naar geluk

'Verbrijzel je idealen op de rots van de waarheid' Het is bijzonder hoe je in het leven vaak situaties 'aantrekt'; zonder dat je er bewust iets voor doet. Dat

Zoeker gezocht!

Zoekt en gij zult vinden! Ja, in de Bijbel staan mooie verhalen, maar deze uitspraak heb ik nooit begrepen. Want hoe meer je zoekt, hoe minder je vindt.