Mythische Exodus blijft een mooi verhaal

Culturen waarin men lezen noch schrijven kan, hebben vaak bijzondere verhalen waarin op beeldende wijze verklaard wordt hoe het hier en nu tot stand is gekomen. Een goed

Asherah, de verbannen Vredesgodin van Israël

De profeten noemen haar de Hemelskoningin, maar ze is ook Godin der Liefde. Zij is de altijd gevende moeder. “Neem en eet want dit brood is Mijn Lichaam.

Powered by Ambrix