De gewijde bruiloft

Unio Mystica, de mystieke eenwording, met seks en bewustzijn De sacrale bruiloft, meestal aangeduid met de klassieke term hieros gamos, is een verschijnsel dat duizenden jaren oud is. Ze

Powered by Ambrix