Flow in de klas

Constructief gedrag heeft oefening nodig Veel scholen zijn kennisfabrieken waar een toename van gedragsproblemen te zien is. Vernieuwende onderwijsexperimenten met spirituele oefeningen? Het bestaat! Aandacht, concentratie en sociaal gedrag worden

Spiritualiteit op de hogeschool

Hans Kunneman verzorgt een spirituele ‘minor’ in het reguliere hbo Drie keer stootte Hans Kunneman zijn neus: natuurlijk paste ‘spiritualiteit’ niet op een reguliere hbo. Vipassana-meditaties, yoga, vijf ritmes,

Powered by Ambrix